همایش دو روزه زیست شناسی سلول سرطانی
۲۰ آبان ۱۳۹۵
دانشکده علوم زیستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ 20 و 21 آبان ماه سال جاری همایشی با عنوان زیست شناسی سلول سرطانی (Cancer Cell Biology)برگزار خواهد کرد. این همایش در راستای همایش های سالیانه دانشکده علوم زیستی بوده و با سخنرانی اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی و شرکت پژوهشگران از سراسر کشور برپا خواهد شد. برگزارکنندگان همایش در تلاشند تا با گردهم آوردن پژوهشگران برجسته در زمینه بیماری سرطان با رویکرد علوم سلولی، محیطی مناسب برای بحث و تبادل نظر علمی فراهم آورند. سخنرانیها و موضوعات همایش عبارتند از: روشهای مرسوم و غیر مرسوم در درمان سرطان -سلول بنیادی سرطانی - ارگانوئید و کشت سه بعدی سلول در مطالعه سرطان - ویرایش و تصحیح ژنوم در درمان سرطان - مدلسازی ریاضی در مطالعه سلول سرطانی - طراحی هدفمند دارو، توسعه و رهایش آن در درمان سرطان رویکردهای غیر تهاجمی در تشخیص و درمان سرطان. در صورتی که ظرفیت حضوری ثبت نام تکمیل شود، امکان ارائه غیر حضوری نیز فراهم شده استجهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش مراجعه نمایید.