مدرسه تحقیقاتی مباحثی در نظریه تحلیلی و متعالی اعداد
۱۰ تیر ۱۳۹۶

مدرسه تحقسقاتی مباحثی در نظریه تحلیلی و متعالی اداد از 10 تا 22 تیرماه 1396 در دانشکده ریاضی برگزار خواهد شد. هدف مدرسه آشنا کردن دانشجویان و محققین ایران و کشورهای منطقه با مباحث پژوهشی روز در نظریه اعداد است. نظریه اعداد  یکی از شاخه های ریشه دار و تاثیرگذار ریاضیات است که در ایران و منطقه کمتر به آن پرداخته شده است. در این مدرسه  نخست درسهای فشرده ای در مباحث مربوط به نظریه تحلیلی و متعالی اعداد توسط ریاضیدانان مطرح بین المللی ارائه و سپس مسائل پژوهشی روز مطرح خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه مراجعه شود.